Torbjørn Martinsen

Bilder og filmer er tatt av Torbjørn Martinsen.

Trykk for visning av film.

Hvis man har begrensninger på mobildata-bruk, anbefales det å være koblet på WIFI når filmen skal vises.

 

Du kan trykke på bildene for å forstørre dem.