16. februar 1962

16. februar 1962

Postkort sendt fra Nesbyen 16. februar 1962. Kortet er skrevet på Engene Pensjonat står det i teksten, og det er satt et X for å markere huset. Engene er som det fremgår lyst / hvitt. Porto: 35 øre. Innsender: Annar Skjegstad

8. juli 1968

8. juli 1968

Postkort sendt fra Nesbyen 8. juli 1968. Kortet er produsert / Foto av Skredegård, Gol og har nummer 2074. Beskrivelse på baksiden: Buvatensetrene med Engene Fjellstue, H.O.H. 925 m. Vassfaret i bakgrunn. 20 km fra Nesbyen. Porto: 50 øre. Innsender: Annar Skjegstad

1 2