Om oss (ny)

Styret

På årsmøte 12. april 2014 ble følgende styre valgt:

Leder Osmund Ueland Medlem 416 56 001
Nestleder Vigdis Skovdahl Hytteeier 976 56 274
Økonomi Stein Erik Opheim Hytteeier 909 04 225
Styremedlem Tomas Hansen Hytteeier 907 34 767
Styremedlem Sjur Bidne Hytteeier 901 30 830
Styremedlem Liv Marit Engene Hytteeier 950 50 382
Styremedlem Erik Engebretsen Hytteeier 959 22 204

 

Stiftelse

Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet 10. august 2013, og er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 912 352 757.

Vedlegg: 
Stiftelsesdokument
Firmaattest

Firmaattesten og foretaksadresse er under oppdatering i Brønnøysund etter valg av nytt styre 12. april.

Se oppdatert styre under.

Vedtekter

Det vart foretatt to endreiger i vedtektene på årsmøte 12 april 2014.

Vedlegg: Vedtekter

Årsmøte

Årsmøter skal i følge vedtekter gjennomføres innen utgangen av april hvert år.  Reglene for årsmøte fremgår av vedtektene.

Vedlegg:

Strategi

Styret har utviklet en enkel strategi å styre utviklingen etter. Den er grunnleggende og nødvendig i forhold til styrets arbeid med å søke ekstern finansiering av nyere løypemaskin og andre mindre investeringer.

Vedlegg: Strategidokument

Styremøter

Styret har regelmessige møter, og protokoll fra møtene legges ut på nettsiden så snart den er godkjent.

Vedlegg:

 

Nyhetsbrev

Styret vil sikre god informasjon til medlemmene gjennom regelmessige Nyhetsbrev. Epost, sms og Facebook vil også bli brukt i kommunikasjonen. Styret ser frem til god tilbakemelding fra medlemmene på hvordan informasjonen kan forbedres.