Ordførerne i Flå og Gol vil bidra til at Østsiden av Hallingdal knyttes sammen sommer og vinter

Ordførerne i Flå og Gol vil bidra til at Østsiden av Hallingdal knyttes sammen sommer og vinter

 

NYTT fra Nes Østmark 18. mai 2015.

 

Ordførerne i Flå og Gol er meget positive til det arbeidet som Nes Østmark nå gjør med den gjennomgående Vassfarstien og Eventyrløypa mellom kommunegrensen.

De vil begge bidra til at Østsiden av Hallingdalen nå knyttes sammen sommer og vinter!

 

Dette ble klart etter separate møter mellom Osmund Ueland og ordførerne og rådmenn den 7. mai i år.

Sammenknytningen går på at Nes Østmark sin gjennomgående Vassfarsti, og den gjennomgående Eventyrløypa, videreføres gjennom Flå og Gol på en naturlig måte med god skilting og presentasjon.

 

Ordfører Tor Egil Buøen og rådmann Odd-Egil Stavn i Flå, er meget positive til Nes Østmark sitt

initiativ og til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”.

”Vassfarfjellet løypelag har søkt om og fått penger til skilting nå i år, og da er det naturlig at dette

arbeid ses i sammenheng med skiltingen på andre siden av kommunegrensen”, sier rådmann Odd-Egil Stavn, som ser frem til god dialog mellom Nes Østmark og Vassfarfjellet løypelag for å kunne gi hytteeierne og lokalbefolkningen et enda bedre tilbud.

Ordfører Tor Egil Buøen sier: ”Klart vi skal være med og binde Østsiden av Hallingdal sammen sommer og vinter. Dette kan bare bli vinn – vinn for alle involverte”.

 

Ordfører i Gol, Hallvor Lilleslett, som er en meget ivrig turgåer, hilser Nes Østmark sitt initiativ velkommen. Han bekrefter sammen med sin rådmann Hege Mørk at kommunen vil gjøre nødvendige vedtak slik at det å knytte Østsiden av Hallingdal sammen sommer og vinter blir en del av kommunens plan.

Ordfører Lilleslett ble veldig glad for Nes Østmark sitt arbeid med å få til en leieavtale med en ubetjent DNT hytte på Bekkjeset.

”Slik tenkning bør videreføres langs stien over i andre kommuner helt til Bergen”, sa ordføreren. Gol kommune har selv gjort mye arbeid med skilting, men ikke hatt avtale med fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, slik Nes kommune har hatt de siste år.

 

Nes Østmark viste til innledende dialog med Søråsen Løypelag om nødvendig samordning, og ba om at kommunen her kunne spille en rolle for å sikre merking og skilting av de to gjennomgående turtilbud.

 

Osmund Ueland, er på vegne av Nes Østmark, meget tilfreds med responsen fra rådmennene og de to ordførerne.

”Det som for vel et år siden startet som lokal rydding og merking av stier ved Buvant, har spredt seg til hele Nes Østmark, og nå også over kommunegrensene. Tilbudet til hytteeierne og lokalbefolkningen blir mer attraktivt og tilgjengelig”, sier Osmund Ueland.

 

For nærmere informasjon:

Ordfører Tor Egil Buøen i Flå,    mobil: 911 99 637

Ordfører Hallvor Lilleslett i Gol, mobil: 916 73 900

Styreleder Osmund Ueland, Buvasstølan sti og løypelag, på vegne av Nes Østmark, mobi 41 65 60 01 se også  www.buvatn.no

 

Buvasstølan sti- og løypelag
Sunne fjellopplevelser

Kommentarer er stengt.