Brøyting av veier

Veilaget har brøyteavtale med Leif Lie, han skal holde:

-Bagnvegen og Buvassvegen åpen hele vinteren.
-Private veier som har avtale med Leif  blir brøyta alle helger.
-Jul, vinterferie og påske blir det brøytet oftere, etter behov.

Ønsker noen å ha mer brøyting må de kontakte Leif.

Leif Lie har telefon nr 90208545.