Avtale som er inngått på Andelsbrev


Andelsbrev 2015

101  Ingrid og  Olaf Oehme
102  Osmund Ueland
103  Osmund Ueland
104  Bjarne Hermansen
105  Arvid Øynebråten
106  Tore Bermingrud
107  Kikkan Engene
108  Torodd Brenna
109  Nelly Skulason
110  lngebjørg Skulason
111  Liv Marit Engene og Erik Bye
112  Torgeir og Vigdis Skovdahl
113  Ole Henrik Lien Andersen
114  Vidar og Siv Thoresen
115  Vidar og Siv Thoresen
116  Magne Maurset
117  Randi Runa Flesland
118  Gerd og Bjørn Andersen
119  Magne Maurset
120  Frank Higgins Karlsen
121  Erland Aure
122  Øvre Stormyrvegen V/Lars Krangnes
123  Jorunn og Arne Jørgen Kildahl
124  Ellen Bjørnstad
125  Anne Nereng
126  Mette B. Hemm
127  Liv Marit Engene og Erik Bye
128  Liv Marit Engene og Erik Bye
129  Bernt Chr. Ingvaldsen og Guro Hegna Svendsen
130  Håvard Eikemo
131  Osmund Ueland
132  Randi Runa S. Flesland
133 Vigdis Skovdahl
134  Knut Egil Hopland
135  Erik Simarud
136  Sven Arild Damslora
137  Lars Helge Brattested
138
139
140
141
142  Per Rune og Grethe Andersen
143  Bekkestua Stamp og ski
144  Erik Øynebråten
145
146
147
148
149
150   Hilde Hagen og Arve Sandbekk
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170 
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200  Per Rune Andersen

 

Andelsbrev 2014
1 Arvid og Lillemor Engene
2 Ivar Guttorm Lie
3 Kikkan Engene
4 Birgit Engene
5 Oddvar Liodden
6 Nub Arild Østenfor
7 Ole Henrik Lien Andersen
8 Torodd Brenna
9 Liv Marit Engene og Erik Bye
10 Stein Erik Opheim og Hilde Brenno
11 Guri Svensen
12 Sjur Bidne og Ingebjørg Skulason
13 Vigdis Skovdahl
14 Camilla og Christian Jahr
15 Erik og Ingeborg Øynebråten
16 Unni Wolf
17 Randi Flesland
18 Gerd og Bjørn Andersen
19 Tomas E Hansen
20 Tomas E Hansen
21 Finn Arve Skjellerud
22 Per Erik Hagen
23 Lars Krangnes
24 Eirik Hjermann
25 Astrid Brenna
26 Arne Erik Håkonsen
27 Osmund Ueland
28 Sven Arild Damslora
29 Kari Øynebråten
30 Roar Sandbekk og Laila Tangen
31 Magne Maurset
32 Magne Maurset
33 Magne Maurset
34 Kristin, Julie og Randi Gaustad
35 Anne Kathrine Hjermann
36 Kristin Styrmo og Gjerdrum Mons Styrmo
37 Svein Tutanrud
38 Knut Pedersen
39 Bjørn Aurmo
40 Arve Sandbekk og Hilde Hagen
41 Toimi Herttua
42 Per Rune og Grethe Andersen
43 Bekkestua stamp & ski
44 Nelly Kaisa Skulason
45 Kristoffer Sørum
46 Gro Marit, Karianne og Randi Skulason
47 Bente Østenfor
48 Leif Lie
49 Jorun og Arne Jørgen Skulason Kildhal
50 Gudvor Gaustad Styrmo, Gro Gaustad Skulason og Peter Gaustad
51 Frode Krogstad
52 Liv Marit Engene og Erik Bye
53 Martha Myklebust
54 Annar Skjegstad
55 Ola Knut Lian
56 Bjørn Ullestad
57 Per og Brit Mathisen Granby
58 Bjørnar Gilberg
59 Siv og Vidar Thoresen
60 Birgit Solberg
61 Bente Ski Sotnakk
62 Anne Grete Solstad
63 Fanny Seppola og Lars Brattested
64 Arvid Øynebråten
65 Marianne og Andreas Flesland
66 Hege Sandanbråten Hansen og Kai Hansen
67 Jan M. Solli
68 Kathrine Kveim
69 Tore Bermingrud
70 Liv Marit Engene og Erik Bye
71 Knut-Egil Hopeland
72 Brigt Løkke Friis  
73 Martine, Harald og Hannah «3 barnebarn Myklebust»
74 Anne Foss og Tor Kristian Eriksen
75 Georg Espolin Johnson og Guri Svendsen
76 Bård Haraldset
77 Gro Skulason
78 Kaia Østenfor
79 Marte Østenfor
80 Øvre Stormyrvegen v/Lars Krangnes
81 Elisabeth Bøgwald
82 Kristin Brenna
83 Tove Klevje og Geir Sandanbråten
84 Bjørnar Gilberg
85 Anne Kjersti Uhlen
86 Anne Kjersti Uhlen
87 Anne Kjersti Uhlen
88 Fanny Vieno Herttua
89 Line Engene
90 Osmund Ueland 
91 Mari Engene
92 Inge Vidar
93 Åse Stensby
94 Paul-Arne Overvoll
95 Hans Auver Lahus
96
97
98
99  Torleif Hjermann
100 Per Rune Andersen