Veglaget

Veglagets formål er å ivareta fremtidig drift og vedlikehold av veiparsellene i vårt område. Veglaget driftes som en selvstendig enhet med eget styre og egen økonomi, men har felles medlemmer med BSLL da nært samarbeid er i alles interesse.

Ytterligere informasjon om Veglaget finnes i vedtektene.

Veglaget gir informasjon til medlemmene via denne nettsiden og på Facebook.