Om BSLL

Buvasstølan Sti- og Løypelag (BSLL) er en forening for hytteeiere og andre som ferdes i ormådet Buvasstølan, Valdresli og tilstøtende områder. Foreningen har som formål å tilrettelegge og vedlikeholde stier og løyper. Samtidig tar BSLL andre initiativ som bidrar til et godt miljø og som oppfordrer til ferdsel og bruk året rundt.

BSLL driftes på frivillig basis og arbeidet som nedlegges skal komme alle medlemmer tilgode. Omfanget av tiltak som kan iverksettes og holdes gående er avhengig av medlemskontigent og derfor oppfordres alle som bruker området og/eller har hytte i området til å bli medlemmer i BSLL og betale årskontingenten.

Styret

Styret består av medlemmer og velges av årsmøte. Nedenfor er kontaktinfo listet opp for eksisterende styret.

Hilsen fra styreleder

NavnFunksjonTelefonnr.
Tomas HansenLeder90734767
Cornelia MidtlyngStyremedlem
Ola ToftdalStyremedlem, Kasserer
Merethe Dertz McKeighenStyremedlem90194388
Sjur BidneStyremedlem90130830
Kai HansenStyremedlem
Randi Runa Svenkerud FleslandStyremedlem91101420

Stiftelse

Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet 10. august 2013, og er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 912 352 757.

Vedlegg:
Stiftelsesdokument
Firmaattest

Firmaattest er oppdatert etter valg av nytt styre 19. mars 2016.

Vedtekter

Endringene gjelder §§ 11 og 13  som ble vedtatt endret på årsmøtet i 2019

(kasserer er en del av styret og skal velges på årsmøtet. I tillegg er begrensningene om 6 år i styret fjernet).

Vedlegg: Vedtekter

Årsmøte

Årsmøter skal i følge vedtekter gjennomføres innen utgangen av april hvert år.  Reglene for årsmøte fremgår av vedtektene.

Vedlegg:

Årsmelding