Dugnader

Buvasstølan Sti- og Løypelag har dugnad hver vår og høst. Normalt er høstdugnad lørdag uke 40 og vårdugnad i starten av juni.

Vanlige aktiviteter på dugnad:

  • Rydding av sti og løyper
  • Rydding av kratt
  • Vedlikehold av løypemaskin
  • Klargjøre Buvatn Brygge for sommer/vinter
  • Vedlikehold av Engene Fjellstue
  • og annet som er nødvendig

Vi avslutter dugnadene med kaffe og kake ved garasjen.