Løypekjøring jul og nyttår 2023

Løypene kjøres med scooter fra og med fredag 22. desember. Deretter vil løypene kjøres etter behov. Oppdatert status finnes på Skisporet.no

Andelsbrev for ny løypemaskin

BSLL må kjøpe ny løypemaskin og trenger hjelp fra medlemmene og brukere av løypenettet.

Foreningen har spart opp penger jevnt og trutt, og vi fikk vi også inntekt fra salg av den gamle maskinen, men vi har likevel ikke helt nok til fornyelsen vi trenger. Derfor har vi bestemt oss for å invitere til å kjøpe andelsbrev i ny løypemaskin. Det ble brukt med hell forrige gang vi skulle fornye oss – og resultatet har jo vært flotte løyper i vårt område.

Salget av andelsbrev ble lansert på høstfesten 7.10, og allerede den kvelden solgte vi andelsbrev for over 100 000 kroner! Knallstart! Flere familier kjøpte flere andelsbrev.

Vi vet at mange nå står og tripper etter å få kjøpt andelsbrev. Julie Gjerdi Lecrecq har designet nye flotte andelsbrev til oss, og vi sender dem ut i posten til dere som har kjøpt så snart de kommer fra trykkeriet.

Ett andelsbrev koster 3000 kroner og du kan kjøpe så mange du vil.

Det enkleste er å bare betale inn beløpet (3000kr, 6000kr, 9000kr, 12000kr,  etc) til BSSL:

Konto: 2351 74 43700

Eller på Vipps 113597. Vipps tar 1,7% i gebyr, så hvis du bruker kontonummeret får vi beholde alle pengene i laget.

Skriv adressen din i meldingsteksten, så vi vet hvor vi skal sende andelsbrevene.

Mer info kommer

GAMMEL TEKST (SKJULT):

Skiløyper prepareres fra 2.dag jul (snøforbehold) og kjøres hver helg, og i vinterferien og påsken.

Løypekjøring i regi av Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL)

Styret og løypekjørerne er enige om:

1. Løypekjørerne får kjørebevis etter å ha gjennomgått HMS- og  maskin opplæring.

2. De løypene som skal kjøres fastlegges av styret etter drøfting med løypekjørerne

3. Løypene skal kjøres hver helg gjennom sesongen fra Jul, (forutsatt tilstrekkelig snø), i vinterferien og i Påskeferien.

4. BSLL har fra sesongen 2015/2016 tatt på seg kjøring av Eventyrløypa fra grensen til Gol og til grensen til Flå på vegne av Nes Østmark.

5. Løypene skal normalt være kjørt til lørdag kl. 10.00 med oppstart dagen før.

6. Eventyrløypa har prioritet, og ellers prioriteres rekkefølgen i kjøringen etter værforholdene.

7. Løypekjørerne er foreningens ambassadører, og formidler til styret kommentarer/avvik som fanges opp fra brukerne og andre

8. Løypekjørerne arbeider i en turnusordning, og sørger for å tilkalle reservekjører dersom det skulle bli nødvendig

9. Løypekjørerne varsler ansvarlig person i styret/styreleder ved skader og/eller uhell

10. Løypekjørerne ser til at løypene er merket med bambusstikker med refleks før snøen kommer, og sørger for at løypene tråkkes med scooter, før en kjører med løypemaskin. Tråkking med scooter i Eventyrløypa, skjer samlet for hele Nes Østmark. Utsetting av blåstikker ø 30 mm langs hele Eventyrløypa (på høyre siden ut fra Langevatn mot Flå), skjer etter tråkking og før kjøring med løypemaskin.

11. Løypekjørerne kompenseres etter nærmere avtale med styret.

12. Der settes opp oversikt på navn og mobil nr til alle løypekjørere for hovedmaskinen,  den eller de som inngår i reservekjøring for løypemaskinen, og de som har avtale med de enkelte foreninger om scooterkjøring.

————————————————————————————————————————

KJØRING AV EVENTYRLØYPA SESONGEN 2017/2018.

Buvasstølan sti- og løypelag  (BSLL) kjører Eventyrløypa på vegne av alle lagene i Nes Østmark.  Løypa kjøres opp til hver helg, og i vinterferiene og påsken. Kjøringen starter så snart tilstrekkelig med snø. Løypekjøringen starter normalt fredag ettermiddag og skal være ferdig lørdag formiddag.

Tråkking i forkant av sporsetting gjøres samordnet på dugnad av de fire foreningene straks forholdene tillater det.

BSLL har utarbeidet retningslinjer for løypekjøringen (løypekjøringsplan), som ligger på nettsiden www.buvatn.no

LØYPESTATUS OG KJØREPLAN UTVEKSLES og samordnes hver uke:

  • Styreleder i BSLL Magne Maurset 908 77 137 post@buvatn.no koordinerer dette.
    Kontakt fortrinnsvis på telefon hver torsdag fra nyttår og ut sesongen.

LØYPESANSVARLIGE/KONTAKTPERSONER for løypekjøring/–tråkking er:

Buvasstølan sti- og løypelag:

Nes Østmark sti- og løypeforening:

Thoenmarka hyttevelforening:

Liemarka vel:

Faste løypekjørerne fra BSLL for løypemaskin i Eventyrløypa er:

ANDRE KONTAKTER:

Vassfarfjellet løypelag (Flå) v/ styreleder Olaf Elling Strømsodd 916 78 000, loypelagvf@online.no

Søråsen løypelag (Gol) v/ styreleder Ola Eiklid Hølen, 416 44 392, ola-e-ho@online.no

Buvasstølan, 5. november 2017

Magne Maurset