Påske

Påsken er et høydepunkt på Buvasstølan med flere ulike aktiviteter.

Skjærtorsdag

  • Årsmøte i BSLL og Veglaget
  • Kafé på Engene Fjellstue
  • Akekonkurranse etter årsmøte
  • Loddsalg med trekning påskeaften

Påskeaften

  • Hugarhaugrennet; vårt tradisjonsrike skirenn for barn og voksne der alle er velkomen
  • Salg av pølser og brus i målområdet
  • Premieutdeling og loddtrekning

Hugarhaugrennet er foreningens største arrangement, og arrangeres på påskeaften på Buvasstølan. Det er et unikt påskeskirenn for både barn og voksne. Første renn ble arrangert i 1961 med 34 deltagere og oppslutningen siden da vært fantastisk. Styret er opptatt av at denne tradisjon skal videreføres og videreutvikles, og kunne inspirere til andre felles aktiviteter i andre deler av året. Hugarhaugrennets suksess gjennom over 30 år har inspirert til dannelse av denne forening.