Brøyting av veier

Veglaget har brøyteavtale med Frode Skaret. 

  • Bagnvegen og Buvasstølvegen holdes åpen hele vinteren.
  • Brøyting av private veier følger egen avtale og tjeneste levert av Hyttetjenester. Ved behov skal hytteeier melde ankomst på nettside/app. Alle hytteeiere har fått tekstmelding med innloggingsinformasjon. 

Finn mer info her: Informasjon til hytteeierne om ny brøyteordning_Frode Skaret

Eller kontakt Frode Skaret: post@hallinghjort.no eller ring/send sms på telefon 90 88 96 17.


Nye avtaler sendes til Frode Skaret med informasjon om

  • Navn og fakturaadresse
  • Hytteadresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Husk å sette opp brøytestikker på private veier.