Brøyting av veier

Veilaget har brøyteavtale med Frode Skaret som skal holde:

-Bagnvegen og Buvasstølvegen åpen hele vinteren.
-Private veier som har avtale med Frode Skaret blir brøytet alle helger.
-J
ul, vinterferie og påske blir det brøytet oftere, etter behov.

Ønsker noen å ha mer brøyting må de kontakte Frode Skaret post@hallinghjort.no eller ringe på telefon 90 88 96 17.


Nye avtaler sendes til Frode Skaret med informasjon om

  • Navn og fakturaadresse
  • Hytteadresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Husk å sette opp brøytestikker på private veier.