Bli medlem

Fordeler ved medlemskap

  • bidrar til at foreningen når sine mål
  • kan leie Engene Fjellstue til private tilstelninger
  • får bidra til å utvikle et attraktivt tilbud til hytteeiere og bygdefolk
  • får god informasjon om aktiviteter og tilbud
  • kan komme med forslag til felles tiltak
  • kan engasjere deg i styrt dugnadsarbeid
  • får delta på årsmøte, påvirke og velge styre
  • bidrar til økt verdi på hyttene

Årskontingenten for 2024 er kr. 1250,- pr år. Kontonummer er 2351.74.43700.

Les her om muligheten til å kjøpe andelsbrev for ny løypemaskin.

Ta kontakt med oss på post@buvatn.no ved evt. problemer med registrering. 

Bli medlem

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.