Buvasstøl-/Bagnvegen Vegstyre innkaller til årsmøte som vi avholder sammen med Buvasstølan Sti og Løypelag, 12. juni kl 1430 på Buvatn Brygge.

Vedlegger innkalling og årsberetning.

Vi håper regjeringens gjenåpningsplan gjør at vi får lov å gjennomføre dette møtet.

Om dette ikke skulle la seg gjøre vil dere få beskjed.

Da håper vi at vi ser så mange som mulig av dere til årsmøtet.

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021

Årsmøte innkalling 2021