Bruk vårt kontaktskjema eller send en mail til post@buvatn.no med navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer for å bli medlem.

Fordeler ved medlemskap

  • bidrar til at foreningen når sine mål
  • får bidra økonomisk til å utvikle et attraktivt tilbud til bygdefolket og alle hytteierne
  • får god informasjon om aktiviteter og tilbud
  • kan komme med forslag til felles tiltak
  • engasjere deg i styrt dugnadsarbeid
  • får delta på årsmøte, påvirke og velge styre
  • bidrar til økt verdi på hyttene

Årskontigenten for 2016 og 2017 er kr. 1000,- pr år