Lørdag 4.juni møtes vi klokken 09.00 i Buvasskrysset.

Det vil bli gjennomført veidugnad med skogrydding og rensing av stikkrenner.

Velkommen!