Dugnad i vegen: Lørdag 6. juni 2015

 

Etter vinterens snøbrekk trengs det noe opprydding/hogst langs vegen. Også grusing skal utføres som i fjor og merking av stikkrenner.

 

Styret ber om at interesserte møter opp for en felles innsats. Oppmøte ved bommen kl. 09.

 

 

 

Hilsen vegstyret