165405_506398259397799_658511222_n.jpg

Hugarhaugrennet er foreningens største arrangement, og arrangeres årlig på Påskeaften på Buvatn.

Første renn ble arrangert I 1961 med 34 deltagere ,og oppslutningen har årlig vært fantastisk. Rennet hadde 171 deltakere i 2016.

Styret er opptatt av at denne tradisjon skal videreføres og videreutvikles, og kunne inspirere til andre felles aktiviteter i andre deler av året.

Hugarhaugrennets suksess gjennom over 30 år har inspirert til dannelse av denne forening.
Attraktive tilbud på og utenfor gode veier, stier og skiløyper skal kjennetegne Buvasstølan sti- og løypelag (BSL).
Det legges tilrette for et variert aktivitetstilbud. God informasjon skal være et kjennetegn.
Sunn økonomi i driften skal sikres gjennom rimelige bidrag fra medlemmene.