BSLL har ikke oversikt over de jakttilbud som finnes i området, men

tar gjerne i mot tips som kan formidles på våre sider.