Klare mål å styre etter for BSLL i 2014!

 • Egen gruppe bestående av Tomas Hansen, Erik Engebretsen og Ole Henrik Lien Andersen, satt ned for å finne nyere løypemaskin til kommende sesong innenfor en økonomisk ramme på kr. 700.000,- + mva.
 • Målet er å kunne bekrefte bestilling i oktober.
 • 77 personer har betalt årskontigent for 2014, målet er 100 innen 4. oktober. 
 • 56 Andelsbrev er nå solgt, målet er 90 innen 4. oktober. 
 • Sponsorinntektene for 2014 og 2015 er nå kommet opp i 86.000,-, målet et 150.000,-
 • Eventyrløypa – gjennomgangsløypa – skal være ryddet og klar til kjøring kommende sesong. Viktig dugnadsarbeid til høsten.
 • Alle stier skal være ryddet til 4. oktober, hvor ordfører Tor Magnussen foretar offisiell åpning av merkeprosjektet
 • Driftsstøtte fra kommunen for å kjøre Eventyrløypa de nærmeste år avklares i forbindelse med kommunens budsjettprosess for 2015.
 • Ny dugnad for rydding av løyper 4. oktober.  sett av dato
 • Ekstraordinært årsmøte på Engene fjellstue 4. oktober – tema: finansiering av nyere løypemaskin
 • Fest på Engene Fjellstue 4. oktober. sett av dato

 

Styret hadde møte fredag 30. mai. Protokoll fra møte og oppdatert Strategi vil komme ut på nettsiden innen 14. juni.

 

Styret er svært fornøyd med økt engasjement i foreningen, og oppfordrer alle til å være gode ambassadører i arbeidet for fellesskapet.

 

«Det blir krevende å komme opp i 100 betalende medlemmer, og å få solgt 90 Andelsbrev innen 4. oktober, men det er nødvendig egeninnsats for at vi skal kunne kjøpe oss en nyere løypemaskin», sier styreleder Osmund Ueland