Kjære hytteeier og grunneier!

Buvatn, 18. september 2013.

 

Etter initiativ fra flere ildsjeler i området er Buvasstølan sti- og løypelag stiftet 10. august i år. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene, og har fått sitt styre frem til første årsmøte i Påsken 2014.

Hovedmålsettingen med foreningen er:

  1. Sikre utstrakt bruk av fjellet  (sunne fjellopplevelser) hele året for lokalsamfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre gjennom attraktive tilbud med gode stier, løyper.
  2. Legge spesielt vekt på å få barn og unge til å bruke fjellet

God informasjon skal kjennetegne foreningen, og egen nettside www.buvatn.no , og egen Facebook side www.facebook.com/buvatn er satt i drift og er under utvikling. Firmaet Booking Technology AS på Nes, bistår oss i arbeidet med å etablere nettsiden. Driften av nettsiden gjør Stein Erik.

Vi anmoder alle om å studere nettsiden vår. Her finner du nærmere informasjon om den strategien som er valgt for å leve opp til målsettingen. Informasjon om styret, vedtekter og årsmøte finner du også, sammen med flotte bilder og vær og føre.

Vi setter pris på tilbakemelding på innholdet på nettsiden, og kom gjerne med forslag til forbedringer og informasjon som mangler.

Lørdag 5. oktober blir det dugnad for å rydding og merking av løypetrase før vinteren. Meld deg på via Kontakt på nettsiden og/eller post@buvatn.no, eller Torodd på telefon 918 18 331. Nærmere informasjon vil følge.

BLI MEDLEM! Vi anmoder alle hytteeiere, grunneiere og lokalbefolkning å melde seg inn som medlem i Buvasstølan sti- og løypelag. Som medlem bidrar du til bedre stier og løyper, mer attraktive tilbud, god informasjon, og i sum økt hytteverdi.  Bruk vår nettside til å melde deg inn eller ring Torodd. På nettet ser du nærmere om hvilke fordeler medlemskapet innebærer. Nettsiden vil ha oversikt på hvem som er medlem av foreningen. Får vi deres epost og mobil kan vi gi god service.

Styret er i gang med å søke mest mulig ekstern finansiering til nødvendige fremtidige investeringer som nyere løypemaskin fra sesongen 2014/2015, skilting, bord/benker, og annet. De første søknader til stiftelser ble sendt 14. september, og lokale bedrifter vil den nærmeste tid bli invitert inn som sponsorer med kr. 5000,- hvert år i to år, og noen med større bidrag. Møte med ordfører på Nes er avtalt til 20. september, for å søke å få kommunen med på spleiselaget.

Medlemskontingenten i foreningen foreslår styret satt til kr. 1000,- pr år, som kreves inn første gang etter årsmøte i Påsken 2014. Det kreves ikke kontingent for 2013. Styret håper imidlertid at alle hytteeiere verdsetter det arbeid som nå er igangsatt, og at de som har lyst og anledning, finner å kunne gir et bidrag til investeringene når planene er nærmer avklart. Bankkonto nummer er: 2212.55.26075.