Pengar fordelt: Fylket og stat støttar opp om friluftstiltak. Biletet er frå Dalføret i Gol. (Arkivfoto: Gol ungdomsskule)

Pengar til friluftsliv

 Buskerud fylkeskommune har tildelt 2,7 millionar kroner til friluftsliv.

Relaterte artkilar

Embrik Luksengard  Publisert: 16.04.15 04:30  Oppdatert: 15.04.15 15:54

 

Fylkeskommunen har tildelt 1,38 millionar i statlege friluftsmidlar til tiltak i statleg sikra friluftsområde. Blant dei som får støtte er Glitre friluftsområde i Gol med 172.000 kroner.

 

I tillegg er det løyvd 1,36 millionar kroner til friluftsaktivitetar. Her er det ei rekkje lokale organisasjonar som får støtte:

 

  • Gol jeger og fiskerforening – 12.000 kr til opning av friluftslivsåret 2015.
  • Hemsedal idrettslag – 70.000 kr til jubileumsveke
  • Hemsedal sundagsskulelag – 9000 kr til høgt og lågt-leir og 3300 kr til sundagsskuleskirenn
  • Buskerud 4H – 15.000 kr til villmarkscamp for pyser og 20.000 kr til fiskekurs
  • Bu i Nore – 40.000 kr til Bu i Nore.no
  • Busvasstølan sti- og løypelag i Nes – 25.000 kr til Opplev Nes Østmark 2015

 

  • Nes jakt- og fiskeforening – 5600 kr til familieskogdag ved Trytetjern
  • Nore og Uvdal idrettsråd – 25.000 kr til aktivitetsdagar
  • Norges jeger- og fiskerforening Buskerud – 50.000 kr til uteskole 2015
  • Ål Jeger og fiskerforening – 60.000 kr til friluftslivets år