Vegnavn – framdrift

Vi har fått informasjon fra Nes kommune om planlagt framdrift for behandling av vegnavn hos oss:

Forslag til vegnavn vil bli behandlet i Teknisk utvalg i november 2015.  Navneforslagene legges så ut på høring i 6 – 8 uker med kunngjøring i Hallingdølen og på hjemmesidene (kommunens). Vegnavn vedtas i Teknisk utvalg i februar 2016. Vedtaket kunngjøres.

I april 2016 vil hytter som sogner til de nye veinavnene bli tildelt veiadresse (veinavn +