Bli medlem / Kjøp andelsbrev

Fordeler ved medlemskap

  • bidrar til at foreningen når sine mål
  • får bidra økonomisk til å utvikle et attraktivt tilbud til bygdefolket og alle hytteierne
  • får god informasjon om aktiviteter og tilbud
  • kan komme med forslag til felles tiltak
  • engasjere deg i styrt dugnadsarbeid
  • får delta på årsmøte, påvirke og velge styre
  • bidrar til økt verdi på hyttene

Årskontigenten for 2016 og 2017 er kr. 1000,- pr år

Bli medlem i dag

Ta kontakt med Stein Erik ved problem med registrering på seo@online.no eller 90904225

Kjøp andelsbrev, trykk på bilde.