PROTOKOLL fra ordinært årsmøte i veglaget lørdag 28. mars 2015