Løypekjøringsplan

Skiløyper prepareres fra 2.dag jul (snøforbehold) og kjøres hver helg, og i vinterferien og påsken.

 

Løypekjøring i regi av Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL)

Styret og løypekjørerne er enige om:

1. Løypekjørerne får kjørebevis etter å ha gjennomgått HMS- og  maskin opplæring.

2. De løypene som skal kjøres fastlegges av styret etter drøfting med løypekjørerne

3. Løypene skal kjøres hver helg gjennom sesongen fra Jul, (forutsatt tilstrekkelig snø), i vinterferien og i Påskeferien.

4. BSLL har fra sesongen 2015/2016 tatt på seg kjøring av Eventyrløypa fra grensen til Gol og til grensen til Flå på vegne av Nes Østmark.

5. Løypene skal normalt være kjørt til lørdag kl. 10.00 med oppstart dagen før.

6. Eventyrløypa har prioritet, og ellers prioriteres rekkefølgen i kjøringen etter værforholdene. Eventyrløypa kjøres i 8 tall på returen gjennom Liemarka og rundt Buvatn. (8 tall gjennom Liemarka gjelder ikke sesongen 2015/2016).

7. Løypekjørerne er foreningens ambassadører, og formidler til styret kommentarer/avvik som fanges opp fra brukerne og andre

8. Løypekjørerne arbeider i en turnusordning, og sørger for å tilkalle reservekjører dersom det skulle bli nødvendig

9. Løypekjørerne varsler ansvarlig person i styret/styreleder ved skader og/eller uhell

10. Løypekjørerne ser til at løypene er merket med bambusstikker med refleks før snøen kommer, og sørger for at løypene tråkkes med scooter, før en kjører med løypemaskin. Tråkking med scooter i Eventyrløypa, skjer samlet for hele Nes Østmark. Utsetting av blåstikker ø 30 mm langs hele Eventyrløypa (på høyre siden ut fra Langevatn mot Flå), skjer etter tråkking og før kjøring med løypemaskin.

11. Løypekjørerne kompenseres etter nærmere avtale med styret.

12. Styret og løypekjørerne skal sammen arbeide for å etablere nytt serviceanlegg til løypemaskinen, godt vedlikehold og løpende oppgradering av maskinen

13. Der settes opp oversikt på navn og mobil nr til alle løypekjørere for hovedmaskinen,  den eller de som inngår i reservekjøring for løypemaskinen, og de som har avtale med de enkelte foreninger om scooterkjøring.

 

Buvatn, 21. november 2015.

Styret i Buvasstølan sti og løypelag

————————————————————————————————————————

Kjøring av Eventyrløypa sesongen 2016/2017.

Buvasstølan stil og løypelag  (BSLL) kjører Eventyrløypa på vegne av Nes Østmark.

Løypa kjøres til hver helg og i vinterferiene. Kjøringen starter så snart tilstrekkelig med snø. Løypekjøringen starter normalt fredag kveld og skal være ferdig lørdag formiddag.

Tråkking  I forkant gjøres samordnet og i forkant mellom de 4 foreningen.

BSLL har utarbeidet retningslinjer for løypekjøringen, som ligger på nettsiden www.buvatn.no

Torodd Brenne, telefon 918 18 331 (torodd.brenna@monter.no) , er ansvarlig for kjøringen av Eventyrløypa.

Løypekjørerne fra BSLL er:

  1. Torodd Brenna, 918 18 331
  2. Nub-Arild Østenfor, 917 68 809
  3. Finn Arve Skjellerud, 906 06 262

Som reservemaskin er avtalt:

1. Sverre Gullingsrud, 909 82 024

Kontaktpersoner for lokal løypekjøring og tråkking er:

Nes Østmark sti- og løypeforening:
1. Terje Sundsdal 478 73 085

Thoenmarka hyttevelforening:
1. Sigvald Thoen, 416 27 244

Liemarka vel:
1. Oddvar Lie,  918 02 927 (oddvar@hallingdalvvs.no)

Andre kontakter:

Vassfarfjellet løypelag v/ styreleder Olav Elling Strømsodd 916 78 000

Søråsen løypelag v/ styreleder Ola Eiklid Hølen, 416 44 392

Buvasstølan sti og løypelang v/ styreleder Osmund Ueland, 416 56 001

 

Buvatn, den 21. desember 2015. OU/BSLL