Styret

 

Ved stiftelsen av foreningen 10. august 2013, ble følgende styre valgt

Leder Torodd Brenna Hytteeier 918 18 331
Nestleder Sjur Bidne Hytteeier 901 30 830
Økonomi Stein Erik Opheim Hytteeier 909 04 225
Styremedlem Tomas Hansen Hytteeier 907 34 767
Styremedlem Osmund Ueland Medlem 416 56 001