Vegnavn – framdrift

Vegnavn – framdrift

 

Vi har fått informasjon fra Nes kommune om planlagt framdrift for behandling av vegnavn hos oss:

 

Forslag til vegnavn vil bli behandlet i Teknisk utvalg i november 2015.  Navneforslagene legges så ut på høring i 6 – 8 uker med kunngjøring i Hallingdølen og på hjemmesidene (kommunens). Vegnavn vedtas i Teknisk utvalg i februar 2016. Vedtaket kunngjøres.

 

I april 2016 vil hytter som sogner til de nye veinavnene bli tildelt veiadresse (veinavn + husnummer). Alle hytteeiere blir tilskrevet om tildelt veiadresse. Hytteeierne må selv skaffe husnummerskilt. Kommunens oppmålingleder Jan Børre Øien bestiller skilt (veinavn og henvisningsskilt til sideveier) i henhold til en skiltplan som han lager. Uteavdelingen i Nes kommune setter opp skiltstolper med veinavnskilt.