God Jul.jpg

Sterkt positiv utvikling i BSLL og Nes Østmark gjennom 2015. God JUL!

 

 

Sterkt positiv utvikling i BSLL og Nes Østmark gjennom 2015. God JUL!

 

Styret i BSLL takke alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort engasjement og et fantastisk samarbeid i året som snart er gått.                              Dette inspirerer til videre hard dugnadsarbeid!

 

Av nådde resultater trekker vi frem:

 • Nytt serviceanlegg er bygget mye raskere enn Årsmøte fikk presentert, og er nå isolert og tatt i bruk. Blir gjort helt ferdig i løpet av våren. Økonomisk ramme holdes.
 • ”Ny løypemaskin” med større motor, bredde og mer komfort for løypekjørerne er  kjøpt inn og er på plass i serviceanlegget.
 • Eventyrløypa er ryddet i 4.5 m bredde og nivellert gjennom hele Nes Østmark. Den skal nå kjøres av BSLL, og Eventyrløypa videreføres også i Gol og Flå kommune.
 • Kart over stier og løyper i hele Nes Østmark  er under produksjon, og fordeles til samtlige hytter i Nes Østmark innen vinterferien.
 • Vassfarstien er oppgradert, skiltet og offisielt åpnet 15. august. Videreføring til Golsfjellet og mot Hønefoss tas tak i av ansvarlig organisasjoner.
 • Fiskekonkurranse gjennomført i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening
 • 40 Andelsbrev solgt
 • Sponsorene våre ønsker å videreføre samarbeidet for ytterligere to år, og knyttes  nå opp mot Nes Østmark. Dette er utrolig positivt.
 • Nes kommune har økt sitt tilskudd til Hallingdalsløypa og Eventyrløypa fra kr. 100.000 til 200.000 for kommende sesong. Dette er en stor milepel i samarbeidet med Nes kommune og mellom Hallingdalsløypa og Eventyrløypa.
 • Videreføring av avtale med Nes kommune om årlig tilskudd til ”Et løft for Nes Østmark” i ytterligere tre år, ventes avklart de første månedene på nyåret.
 • Egen nettside for Nes Østmark i samarbeidet med naboforeninger ble ferdig til 15. August. Se www.nesostmark.no
 • Samarbeidet med Nesbyen turist- og næringsservice NTN, Nes kommune, næringsliv, Gjensidigestiftelsen,  DNT,  med flere, er utviklet på en slik måte at disse ser på arbeidet i Nes Østmark som et godt eksempel.
 • Hugarhaugrennet  er under videreutvikling til inspirasjon for flere felles arrangement på fjellet andre deler av året.

 

Riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

 

For styret i BSLL

Osmund Ueland, styreleder