dugnas1.jpg

Husk dugnaden

Da nærmer det seg dugnad, og vi håper mange har mulighet til å delta.

Ta med trillebår, spade, motorsag etc.

Nedenfor følger litt informasjon:

Tid:           Lørdag 7. oktober klokken 10:00
Sted:         Buvasstølan, servicebygget

Prioriterte oppgaver er heving av terrenget i bakkant av Buvatn Brygge, samt
rydding av einer etc for ny skiløype over vollen (Storeli), slik at vi reduserer behovet
for å kjøre løypemaskinen på veien.

Skiløype er klarert med grunneier Odd Arne Storeli.

Se også utfyllende informasjon på Facebook.

Vel møtt!

 

 

Det kan hjelpe å klage på manglende mobildekning

Vi som har hytter i området har gjentatte ganger hørt at mobilsenderne skulle
justeres, og at det ville bli bedre dekning i området vårt. Dessverre har det motsatte skjedd.

Mobildekningen er for mange nå så dårlig, at det er vanskelig å få ringt og til og med sende sms-en betydelig nedgang i dekning og signalstyrke.

Vi har vært i kontakt med Telenor på telefon 09000 og registrert klage på forholdet.

Det oppfordres herved til at flest mulig ringer inn og registrerer sin klage.
Telenor har nå mulighet for å registrere klager pr område.
Jo flere som ringer inn –  jo klarere blir situasjonen for dem.

 

 

Mobildekning – fremdrift

Mobildekningen i området vårt er ikke noe særlig å skryte av, men……..

Osmund og Magne skal fredag 29. september til Øyvassfjell for befaring sammen med blant annet grunneier og Telenor.

Formålet er å se hvor en eventuell utstyrsbod og mast kan plasseres. Øyvassfjell er det fjellet som vil gi best dekning for området.

Blir dette en løsning og beregninger viser bedrede forhold, vil Osmund lage forslag til finansieringsplan for involverte parter.

Dette blir spennende!

 

 

Nye gapahuker er på gang

Vi har gleden av å kunne informere om at    
støtter oss med kr 62 000,- til to nye gapahuker.

Den første skal settes opp like ved Vassfarstien og Eventyrløypa der disse møtes mellom Buvasstølan og Langevatn.

Laftingen av denne er godt i gang.  Nederste del av tømmerkassen ble demontert og fraktet til Buvasstølan denne helgen, og tømmeret vil bli mellomlagret i serviceanlegget vårt frem til snøen kommer.  Da vil vi transportere det ut til byggeplass med snøscooter. Den øvre delen (fra 5. stokken og oppover) skal være ferdig i god tid før monteringen.

Den andre skal settes opp i nærheten av Andersentjern vinteren 2018/19.

Vi gleder oss!