Turkart for Nes Østmark kan kjøpes her

TURKART FOR NES ØSTMARK

Ønsker du å kjøpe vårt flotte turkart, kan du sende en e-post til post@buvatn.no

Kartet koster kr. 200,- og er trykket på rive- og vannsikkert «papir» i målestokken 1:30 000.

Kartet dekker hele Nes Østmark og har også med seg Sørbølfjellet i Flå i sør og Nystølfjellet i Gol i nord.  Alle merkede stier og skiløyper er markert særskilt.

Kartet inneholder også  mye informasjon om området med beskrivelse av turforslag sommer som vinter, fiske osv.

En fin julegave til friluftsinteresserte venner?

 

Mvh BSLL

Stort engasjement på høstdugnaden

Det var i år gledelig stor oppslutning om høstdugnaden 7. oktober.  35 personer stilte opp med godt humør og stor innsatsvilje i det fine høstværet.

Vi fikk da også gjennomført alt vi hadde planlagt, og mere til:

–          En stor gjeng under ledelse av Finn Arve Skjellerud, ryddet trasé for ny skiløype fra serviceanlegget over vollen og opp til Valdreslivegen.  Nå slipper vi å bruke Buvasstølvegen. En stor takk til velvillige grunneiere.

 

–          Det ble også hogd ut ny trasé for deler av Mompedalsløypa slik at det blir lettere å komme frem med maskin og lettere å gå.  Her gjenstår det noe gravemaskinarbeid som må tas i 2018 før løype kan tas i bruk.

 

–          Eventyrløypa ble utbedret i bakkene ned mot Langevatn.  Sjur Bidne kom seg opp med gravemaskin og fikk fjernet store steiner som lå midt i løypa og var en fare for både maskin og skiløpere.  Stubber og trær ble også fjernet av en gjeng med motorsag og håndmakt. Sjur og Tomas fikk også fikset opp i brua over Langevassbekken.

 

–          På Buvatn Brygge fikk Tomas Hansén gravd dreneringsgrøfter og kjørt på mer masse slik at terrenget nå er hevet.  Området vil bli sådd til våren.  Da regner vi med at området blir tørrere og bedre å oppholde seg på til sommeren.

 

–          Bjørnar Gilberg ledet arbeidet med å få opp brygger og båter.  Til våren blir det laget vedskjul.

 

–          En gjeng ledet av styreleder gikk i skytteltrafikk og bar stein til fundamenter og tram for ny gapahuk som skal settes opp til vinteren langs Vassfarstien og Eventyrløypa vest for Hugarhaugen. På søndag bygget vi opp både fundamenter og tram. 

–          Torodd Brenna bygget aggregathus til serviceanlegget.

 

 

Etter noen hektiske timer med jobbing og svetting i det nydelige høstværet, var det så hyggelig samling ved hytta til «Kikkan» og Svanhild der festkomitéen vartet opp med nykokt kaffe, vafler og  lapper.

 

Tusen takk til alle som stilte opp.

 

Magne