Si din mening om plassering av ny gapahuk

Det er kommet inn ønsker om å se på andre plasseringer enn den som vi har fått kommunal tillatelse til.

Vi har sett på et par alternativer ved Andersentjern. Finn fram turkartet! Ta en tur og se på alternativene! Si din mening til post@buvatn.no eller SMS 908 77 137 innen 3. oktober.

Mer informasjon om de alternative plasseringene finner du HER

 

Styret

Eventyrløypa og Vassfarstien

https://www.facebook.com/buvatn/posts/865403046996935?__xts__%5B0%5D=68.ARCEcxvakXYFCNgnP-htiEOiEirNXq4zvwnE8N0x9J7zS-xQbFpphlV6AvfrnDE8r2aqOH2LnsCwObWtC08DVU-AMDm8IfNjQwKMEjbNY47MzdLLNjZqVKr1oOA6fWuq2YU6cIGp_GNSCSon11Bt6GKjVEjlyuPZE99BoLLqxK_YsN8aaM84&__tn__=-R

 

 

Bronn__Energiboring.png

Brønnboringen er godt i gang

5 stk brønner er ferdige, og arbeidet fortsetter fra i morgen, torsdag 6.september.

Det estimeres at resterende skal være ferdig iløpet av neste uke.

 

Styret