Sparebankstiftelsen Hallingdal støtter løypekjøringen vår

Vi har fått følgende gladmelding fra Sparebankstiftelsen Hallingdal:

Sparebankstiftelsen Hallingdal/Sparebank 1 Hallingdal Valdres har besluttet å støtte Buvasstølan sti- og løypelag med kr 6480,- til løypekjøring i 2019.

De skriver i meldingen til oss:
Dere som er ute og preparerer løyper i all slags vær er våre sanne helter.
Det er utrolig hyggelig å bruke de mange løypene dere gjør klare for oss.
Vi ønsker lykke til med årets løypekjøring!

Vi takker så mye!
Dette kommer godt med og er en god motivasjon til å jobbe for fellesskapet.

 

Magne

God vinterferie!

Hei!

Vi ønsker alle en riktig god vinterferie, og håper det vil
bli godt vær og gode skiforhold – våre løypekjørere gjør
alt for å legge til rette for sistnevnte!

 

Styret

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte og sosialt samvær

Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag

Les originaldokumentet i pdf HER

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 18. april 2019, kl. 14.00 på Engene fjellstue.
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 14.00.
Etter årsmøtet blir det enkel servering av kaffe og kaker samt påmelding og loddsalg til Hugarhaugrennet. Gaver til lotteriet mottas med takk.

Årsmøtet skal behandle:
1. Foreningens årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent for 2020.
5. Vedta foreningens budsjett for 2019
6. Valg
a) leder for ett år
b) nestleder og styremedlemmer som er på valg for 2 år
c) revisor for ett år
d) valgkomite på 3 personer for ett år

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møtet. Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137.

Styret vil lage saksfremlegg og legge det ut på hjemmesiden vår på nettet www.buvatn.no senest én uke før Årsmøtet. Informasjon vil også bli lagt ut på lagets side på Facebook. Sakspapirer blir ikke sendt ut pr. post.

Oversikt over vedtekter, dokumenter fra tidligere årsmøter og styremøter, samt oversikt over styremedlemmer og medlemmer i BSLL ligger på hjemmesiden under «Om oss».

Styret oppfordrer alle kunder av Norsk Tipping om å gi sin grasrotandel til foreningen. Da vil Buvasstølan sti og løypelag motta et beløp tilsvarende 7% av innsatsen din. Registrer deg som grasrotgiver i dag på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=912352757 eller hos kommisjonær. For 2018 mottok vi kr 21 226,- ved hjelp av 44 spillere. Nær en dobling fra 2017.

Etter at årsmøtet er avsluttet, vil det bli anledning til å diskutere saker som kommer opp på årsmøtet men som ikke er meldt inn i henhold til vedtektene. Dette kan være nyttig for styrets arbeid gjennom det kommende året.

Vennlig hilsen
Buvasstølan sti- og løypelag
Magne Maurset
Styreleder