Innkalling til årsmøte

Styredokumenter

Hei!

Protokoll fra Styremøte og Strategidokument er nå lagt inn under om oss/styret / styringsdokumenter

Snarvei til dokumentene:
Strategi 2019 -2022 BSLL Vedtatt i styremøte 20190607

Protokoll styremøte BSLL 20190607

 

Styret