Ny mobilmast i drift torsdag 30. januar

NY MOBILMAST SETTES NÅ I DRIFT!

Den nye mobilmasta på Øyvassfjellet i Liemarka er planlagt satt i drift torsdag 30. Januar.
Dette markeres kl 13 ved bommen ved Øyvassfjellet.

Dette er første skritt mot bedre mobildekning i Nes Østmark og vil gi bedre sikkerhet for alle som ferdes i Nes Østmark. Mange i vårt område har også bidratt i kronerullingen som har gjort dette mulig, selv om det ikke er ventet størst effekt på våre hytter pga avstanden til masta.

Vi ser derfor frem til at det også settes opp en mast på Teinevassåsen.

En stor takk til pådriverne i Liemarka og ikke minst til tidligere leder i BSLL, Osmund Ueland, som har vært primus motor i dette arbeidet!

Magne