Kalender.jpg

Års kalender 2016

Års kalender 2016:

Årsmøte Engene Fjellstue:  19. mars kl. 15.00 (sammen med Veglaget)

Åpning av Eventyrløypa: Skjærtorsdag 24. mars Kl.12.00

Loddsalg for Hugarhaugrennet med kaffe og vafler Engene Fjellstue : Skjærtorsdag 24. mars ettermiddag frem til kl. 18.00

Hugarhaugrennet: 26. mars kl. 10.00

Dugnad: lørdag 11. juni kl.10.00

Maskin dugnad utestående nivellering av løyper: avtales senere