Broten_Bronnboring.png

BRÅTEN Brønnboring v/ Are Bråten

BRÅTEN Brønnboring v/ Are Bråten, som har boret flere hull etter vann på Buvatn, er i dag blitt samarbeidspartner til BSLL.

Vi takker for bidraget og anbefaler alle hytter i Nes Østmark å kontakte BRÅTEN Brønnboring når det skal bores etter vann.