Innkalling og sakspapirer til årsmøte 6. april 2023

Av

Velkommen til årsmøte torsdag 6. april 2023 på Engene Fjellstuen.

Innkalling med årsmelding, saksliste og vedlegg kan leses her: Årsmelding for BSLL 2022

frkrogst

Kommentarer er stengt.