bilde 2.JPG

Kr. 20.000,- i gave fra Skue Sparebank

BSLL fikk kr 20.000,- i gave av Skue Sparebank for sitt engasjement og til nyere løypemaskin.
Stor takk til banken. BSLL skifter fra 1. juli bank til Skue. Gaven mottatt i banken 12. juni av Osmund.

BSLL fikk kr 20.000,- i gave av Skue Sparebank for sitt engasjement og til nyere løypemaskin.
Stor takk til banken. BSLL skifter fra 1. juli bank til Skue. Gaven mottatt i banken 12. juni av Osmund.

Skue Sparebank har gjeve 415.000 kroner til lokalt kulturliv.

 
I samband med Sparebanksforeningens 100 års jubileum 
har foreininga samordna årets gåvetildelingar. Samla blir det 
delt ut 230 millionar kroner i år, og av dette står Skue Sparebank (tidlegare Hol Sparebank 
og Nes Prestegjelds Sparebank) for 415.000 kroner.
Overrekkinga skjedde torsdag, både på Geilo og i Nesbyen. På Geilo var aktørane 
samla på Geilojordet, der Geilo Musikklag stod for underhaldning. 
Pengane går til å støtte aktivitetar i lokalsamfunnet, hovudsakleg innan kultur, idrett og frivillig arbeid.
I Hol vart desse gåvene delt ut:
„ Hol Historielag 15.000 kr
„ Geilo KFUK-KFUM 20.000 kr
„ Geilo Ride og Kjøreklubb 15.000 kr
„ Geilo Røde Kors Hjelpekorps 10.000 kr
„ Hol Turlag 15.000 kr
„ Korps i skolen, Geilo skole 25.000 kr
„ Tuva Turisthytte 10.000 kr
„ Hol kommune, fritid 25.000 kr
 
På Nesbyen vart desse gåvene delt ut:
„ Hallingdal Fotballklubb 75.000 kr
„ Nesbyen Turist & Næringsservice 25.000 kr
„ Kjerringsleppet 10.000 kr
„ Buvasstølan Sti og Løypelag 20.000 kr
„ Hjørnet Live 25.000 kr
„ Stiftelsen Hallingdal Museum 10.000 kr
„ Hallingdal Etablerersenter 50.000 kr
„ Numedal Middelalderpark 50.000 kr