Styret / Styringsdokumenter

Stiftelse

Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet 10. august 2013, og er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 912 352 757.

Vedlegg:
Stiftelsesdokument
Firmaattest

Firmaattest er oppdatert etter valg av nytt styre 19. mars 2016.

Se oppdatert styre under.

Vedtekter

Det vart foretatt to endreiger i vedtektene på årsmøte 12 april 2014.

Vedlegg: Vedtekter

Årsmøte

Årsmøter skal i følge vedtekter gjennomføres innen utgangen av april hvert år.  Reglene for årsmøte fremgår av vedtektene.

Vedlegg:

Årsmelding

Styret

På årsmøte 14. april 2017 ble Magne Maurset valgt som styreleder for et år.  Som nye nestleder for to år ble valgt Bjørnar Gilberg. Tidligere styreleder Osmund Ueland hadde frasagt seg gjenvalg.

Med unntak av ny nestleder Bjørnar Gilberg og Kai Hansen, som på årsmøte 14. april ble valgt for to år,  er samtlige i styret på valg våren 2018.

Leder Magne Maurset Hytteeier 90877137
Nestleder Bjørnar Gilberg Hytteeier 95027314
Styremedlem Kai Hansen Hytteeier 415 67 824
Styremedlem Tomas Hansen Hytteeier 907 34 767
Styremedlem Sjur Bidne Hytteeier 901 30 830
Styremedlem Grethe Tyribakken Andersen Hytteeier 922 65 122
Styremedlem Erik Engebretsen Hytteeier 959 22 204

 

Strategi

Styret har utviklet en enkel strategi å styre utviklingen etter. Den er grunnleggende og nødvendig i forhold til styrets arbeid med å søke ekstern finansiering av nyere løypemaskin/nytt serviceanlegg og andre mindre investeringer.

Vedlegg:

Styremøter

Styret har regelmessige møter, og protokoll fra møtene legges ut på nettsiden så snart den er godkjent.

Vedlegg:

 

Skiløyper, Nes Østmark

Nyhetsbrev

Styret vil sikre god informasjon til medlemmene gjennom regelmessige Nyhetsbrev. Epost, sms og Facebook vil også bli brukt i kommunikasjonen. Styret ser frem til god tilbakemelding fra medlemmene på hvordan informasjonen kan forbedres.