Styret / Styringsdokumenter

Stiftelse

Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet 10. august 2013, og er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 912 352 757.

Vedlegg:
Stiftelsesdokument
Firmaattest

Firmaattest er oppdatert etter valg av nytt styre 19. mars 2016.

Se oppdatert styre under.

Vedtekter

Endringene gjelder §§ 11 og 13  som ble vedtatt endret på årsmøtet i 2019

(kasserer er en del av styret og skal velges på årsmøtet. I tillegg er begrensningene om 6 år i styret fjernet).

Vedlegg: Vedtekter

Årsmøte

Årsmøter skal i følge vedtekter gjennomføres innen utgangen av april hvert år.  Reglene for årsmøte fremgår av vedtektene.

Vedlegg:

Årsmelding

Styret

På årsmøte 14. april 2017 ble Magne Maurset valgt som styreleder for et år.  Som nye nestleder for to år ble valgt Bjørnar Gilberg. Tidligere styreleder Osmund Ueland hadde frasagt seg gjenvalg.

Med unntak av ny nestleder Bjørnar Gilberg og Kai Hansen, som på årsmøte 14. april ble valgt for to år,  er samtlige i styret på valg våren 2018.

Leder Magne Maurset Hytteeier 90877137
Nestleder Bjørnar Gilberg Hytteeier 95027314
Styremedlem Tage Lundberg Kasserer 95027314
Styremedlem Tomas Hansen Hytteeier 90734767
Styremedlem Sjur Bidne Hytteeier 90130830
Styremedlem Tove Klevjer Hytteeier 40724192
Styremedlem Erik Engebretsen Hytteeier 959 22 204

 

Strategi

Styret har utviklet en enkel strategi å styre utviklingen etter. Den er grunnleggende og nødvendig i forhold til styrets arbeid med å søke ekstern finansiering av nyere løypemaskin/nytt serviceanlegg og andre mindre investeringer.

Vedlegg:

Styremøter

Styret har regelmessige møter, og protokoll fra møtene legges ut på nettsiden så snart den er godkjent.

Vedlegg:

 

Skiløyper, Nes Østmark

Nyhetsbrev

Styret vil sikre god informasjon til medlemmene gjennom regelmessige Nyhetsbrev. Epost, sms og Facebook vil også bli brukt i kommunikasjonen. Styret ser frem til god tilbakemelding fra medlemmene på hvordan informasjonen kan forbedres.