Spørreundersøkelse fra Nesbyen Kommune i samarbeid med TØI

Vi har fått følgende melding fra Nesbyen kommune som vi ønsker å dele med våre medlemmer.

Til hyttevelforeninger i Nesbyen kommune!

Nesbyen kommune sammen med noen andre kommuner og Viken fylkeskommune gjennomfører nå en spørreundersøkelse om tjenester og utviklingsarbeid i regionen. Undersøkelsen blir ledet av Transportøkonomisk institutt og vil vare i perioden fram til høstferien.

Undersøkelsen kan tas av besøkende, hyttebeboere og fastboende ved å skanne QR-koden eller laste ned fra lenken som ligger i vedlegget.

Vi sender denne informasjonen til alle hyttevelforeninger i Nesbyen og setter pris på om dere kan videresende eller informere deres medlemmer.

Følg lenken eller scann QR kode.