1000 kroner edvard munch.jpg

Styret minner om at Årskontigenten for 2014 skal være betalt innen 15.mai

Styret minner om at Årskontigenten for 2014 i følge vedtak på Årsmøte 12. april er på kr 1000,- og skal være innbetalt innen 15. mai.

Dere har alle fått faktura, og kontonr er 2212.55.26074.