Årskalender 2016 / 2017

 

Årskalender for Buvasstølan sti- og løypelag 2016  / 2017

Vedlegg: Årskalender.

2016

Fiskekonkurranse fra 15. mai til 19. september

for barn under  16 år, i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening. Se www.buvatn.no for  nærmere informasjon.

 

Lørdag 11. juni kl. 10.00:

Dugnad  med bygging  av to løype broer. Hogst  og klargjøring av Buvatn  brygge  slik at grunnarbeidene kan starte. Komplettering av stier og skilting.

 

Lørdag 11. juni kl. 17.00  – 22.00:

Grillfest og offisiell åpning  av nytt serviceanlegg ved det nye anlegget – påmelding innen  30.mai  til svanhild.aalvik@hotmail.com, eller  på sms

til 991 11 540.

 

August:

Maskindugnad på kompletteringer av Eventyrløypa

 

2017

Skjærtorsdag 13. april

Kl. 14.00 til 15.00:

Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene  Fjellstue

Kl. 15.00 til 16.00:

Akekonkurranse ved Engene  Fjellstue

Kl. 16.00 til 19.00:

Loddsalg, påmelding til Hugarhaugrennet, spille- konkurranse, salg av vafler,  saft  og kaffe  på Engene  Fjellstue

 

Påskeaften 15. april  kl. 11.00 til 14.00: Hugarhaugrennet med premieutdeling rett  etter rennet ved Engene  Fjellstue

 

Lørdag 10. juni kl. 10.00:

Dugnad

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

     

 

Barn og Snø i Nes Østmark

 

 

Velkommen til

«Barn og Snø» i Nes Østmark

Sjøhovd (på vei til Vardefjell)  –  lørdag 21. februar kl. 11.00

Orienteringsposter for barna legges ut ca 18. januar. Her blir det trukket en hovedpremie, ellers får alle deltagerne premie.

Røde Kors tar med utstyr for fremvisning og demonstrasjon. Deltakerne vil få prøve søkeutstyr.

Røde Kors griller og servere pølser og drikke for små og store.

De 4 hytteforeningene i Nes Østmark tilbyr også barna å være med på snørekjøring og annet moro.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en koselig dag i fjellet.

 

Tore Bekkelund                                         Osmund Ueland

Leder Røde Kors                                       Leder BSLL

Se også NTN Vinterguide 2014/2015 med turforslag til Vardefjell og Eventyrløypa

Røde Kors Hjelpekorps vil og med dette få takke for flaskene dere gir oss i løpet av året. Flaskepanten danner grunnlaget for en god økonomi i foreningen. Pengene her blir for det meste brukt til utstyr vi bruker på vakter og til redning