Årskalender 2016 / 2017

 

Årskalender for Buvasstølan sti- og løypelag 2016  / 2017

Vedlegg: Årskalender.

2016

Fiskekonkurranse fra 15. mai til 19. september

for barn under  16 år, i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening. Se www.buvatn.no for  nærmere informasjon.

 

Lørdag 11. juni kl. 10.00:

Dugnad  med bygging  av to løype broer. Hogst  og klargjøring av Buvatn  brygge  slik at grunnarbeidene kan starte. Komplettering av stier og skilting.

 

Lørdag 11. juni kl. 17.00  – 22.00:

Grillfest og offisiell åpning  av nytt serviceanlegg ved det nye anlegget – påmelding innen  30.mai  til svanhild.aalvik@hotmail.com, eller  på sms

til 991 11 540.

 

August:

Maskindugnad på kompletteringer av Eventyrløypa

 

2017

Skjærtorsdag 13. april

Kl. 14.00 til 15.00:

Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene  Fjellstue

Kl. 15.00 til 16.00:

Akekonkurranse ved Engene  Fjellstue

Kl. 16.00 til 19.00:

Loddsalg, påmelding til Hugarhaugrennet, spille- konkurranse, salg av vafler,  saft  og kaffe  på Engene  Fjellstue

 

Påskeaften 15. april  kl. 11.00 til 14.00: Hugarhaugrennet med premieutdeling rett  etter rennet ved Engene  Fjellstue

 

Lørdag 10. juni kl. 10.00:

Dugnad