Arsmøte 2015.jpg

Årsmelding 2015 BSLL

Årsmelding 2015

Årsmøte lørdag den 19. mars 2016  kl.  15.00 Engene Fjellstue

Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag                  Buvatn, 8.. februar 2015.

 

 

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær lørdag den 19. mars 2016, kl. 15.00                          på Engene fjellstue.

 

Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte som startet kl. 15.00.

Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering av kaffe og kaker.

 

Årsmøte skal behandle:

 

 1. Årsmelding
 2. Foreningens regnskap i revidert stand
 3. Behandling av nye tiltak:
 1. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2017.
 2. Vedta foreningens budsjett for 2016.
 3. Valg
 1. leder for et år
 2. nestleder for to år
 3. styremedlemmer som er på valg for 2 år
 4. revisor
 5. valgkomite på 3 personer
 1. Utdeling av utmerkelsen Årets dugnadsperson.
 2. Eventuelt

 

Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles  til styreleder på mobil 41656001.

 

Styret vil lage saksfremlegg og legge de ut på nettsiden ca. 10 dager før Årsmøte, og vil også sende varsel når det gjøres.

 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no  den epostadresse og det mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.

Arsmote.jpg

Innkalling til Årsmøte i BSLL 19. mars 2016

Trykk her for å se: Innkalling til Årsmøte i BSLL 19. mars 2016

Vedlegg 1 til Arsmøte i BSLL 19. mars 2016 – Sak 3.2 Buvatn Brygge  skisse

Vedlegg 2 til Årsmøte i BSLL 19. mars 2016 – Sak 3.3 Serviceanlegg Buvatn 31. mars 2016_revidert