Konsert med Vidar Johnsen

Vårfornemmelser

Buvasstølan og omegn

360 fra Vardefjell

Gå Hallingdal på langs på ski

Vi har fått lov av bladet Hytta Vår å legge ut artikkelen fra deres nyeste utgivelse.

Les og bli inspirert… 🙂

Hallingdal på langs

Se også anbefalte linker her

Vassfarvegen – en lang historie – også i rettssystemet

Vassfarvegen, dvs vegen fra Nesbyen mot grensen til Sør Aurdal/Oppland, her en lang historie – også i rettssystemet.  Veien som ble anlagt i 1950-årene var først privat. Siden ble den overtatt av kommunen etter at grunneiere og hytteeierne hadde bekostet opprusting av vegen til fylkesvegstandard.  Kommunen vedtok imidlertid siden å nedklassifisere denne igjen slik at den atter en gang ble privat.  Dette ble det strid om. Saken gikk helt til høyesterett som etter vel fire års strid i 2007 avgjorde saken i kommunens favør.  Denne historien er her fortalt av en av dem som kjenner saken godt og var representant for grunneiere og hytteeierne.

Av Annar Skjegstad
Les om den historiske saken her.

Les Tingrettens avgjørelse her.

Les Lagmansrettens avgjørelse her.

Les Høyesteretts avgjørelse her.

 

Møtereferat, Skiløyper i Nes Østmark

Det ble avholdt samordningsmøte om løyper og løypekjøring i Nes Østmark den 29.oktober.

Les møtereferatet her.

 

BSLL