Akekonkurranse skjærtorsdag kl 17:00

Akekonkurransen skjærtorsdag er utsatt til kl 17:00.

Vel møtt!

BSLL

God påske!

Vi ønsker alle en riktig god påske, og håper at mange kommer
på årsmøtet med etterfølgende cafe, aktiviteter og ikke minst akekonkurranse kl. 17.00.

Meld dere på til Hugarhaugrennet – årets «happening» på Buvasstølan!

Det blir premier til alle……. 🙂

 

BSLL

Innkalling til årsmøte

Årsmelding, regnskap og saksunderlag til årsmøtet i BSLL

 

Årsmelding, regnskap og saksunderlag til årsmøtet i BSLL skjærtorsdag er nå klart,
og kan leses HER.

Papirene blir ikke sendt ut til det enkelte medlem, men kun gjort tilgjengelig på hjemmesiden.

Noen få eksemplarer vil bli trykket opp og tatt med på årsmøtet.

Vel møtt!

 

BSLL

«Ko skjer i Nesbyen»

Heisann

Nesbyen Turistkontor lanserer første utgave av det nye magasinet «Ko skjer i Nesbyen» før påske. Dette er et gratismagasin med turtips, nyttig informasjon for besøkende i Nesbyen og ikke minst oversikt over kommende arrangementer og aktiviteter. Hytte-eierne i Nes er en viktig målgruppe for oss – vi ønsker at dere skal få kjennskap til alle de flotte tilbudene i sentrum og fjella våre.

Vi hadde derfor satt stor pris på om dere som sitter i hyttevel-foreningene kunne videreformidlet linken under til deres medlemmer, enten via epost, grupper på Facebook eller lignende:

«Les om alt som skjer i påska i Nesbyen, de flotteste skiturene og de kommende konsertene i første utgave av
Ko skjer i Nesbyenhttps://np.netpublicator.com/netpublication/n33455036»

Via linken kan man lese magasinet online.
Dette er første av fire utgaver i året.

Klikk på førstesiden nedenfor for å lese som pdf.

Hugarhaughuken er ferdig!

Lørdag ble gulv, tak, benk og levegg montert, og Hugarhaughuken står nå klar til påskekos!

Nub Arild Østenfor tok seg av snøscootertransport. Geir og Magne sto for snekkerarbeidet.
Det vil bli lagt torv på taket til sommeren.

Dette har blitt et flott bygg til glede for alle både sommer og vinter.


Bilder tatt av Geir Utheim Sandanbråten og Magne Maurset

Ta en tur innom !

BSLL

 

Hugarhaughuken er på plass

Vår nye gapahuk ble satt opp forrige helg.
Du finner den langs Eventyrløypa en kilometer vest for start/mål for Hugarhaugrennet.

Lørdag stilte Annar Skjegstad, Bjørnar Gilberg, Finn Arve Skjellerud og Nub Arild Østenfor (bilde) opp og fikk transportert og satt opp tømmerkassa. Søndag var det Tove Klevjer, Geir Sandanbråten, Anne Kjersti Uhlen og Annar som sørget for at taket kom på plass. Søndagen var det kaldt og lett snø, så da var det fint å kunne ta kafferasten under tak.

Her er noen bilder som Annar tok i forbindelse med oppsetting av gapahuken.

 

Det gjenstår noe arbeid, som vil bli utført en av de nærmeste helgene. Da skal taket gjøres ferdig, kanskje gulvet og i tillegg en «levegg» på 1/3 av fronten (der du ser at det er laget spor til den).

Tusen takk til Sparebankstiftelsen for støtte til gapahukprosjektet.

BSLL

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte og sosialt samvær

Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag Buvatn                           15. februar 2018.

PDF-versjon leses her

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 29. mars 2018 , kl. 14.00 på Engene
fjellstue.

Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 14.00.

Etter årsmøtet blir det enkel servering av kaffe og kaker samt påmelding og loddsalg til
Hugarhaugrennet. Gaver til lotteriet mottas med takk.

Årsmøtet skal behandle:

1. Foreningens årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent for 2019.
5. Vedta foreningens budsjett for 2018
6. Valg
a) leder for ett år
b) nestleder og styremedlemmer som er på valg for 2 år
c) revisor for ett år
d) valgkomite på 3 personer for ett år

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møtet. Sendes på
epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137.

Styret vil lage saksfremlegg og legge det ut på hjemmesiden vår på nettet www.buvatn.no senest
én uke før Årsmøtet. Informasjon vil også bli lagt ut på lagets side på Facebook. Sakspapirer blir
ikke sendt ut pr. post.

Oversikt over vedtekter, dokumenter fra tidligere årsmøter og styremøter, samt oversikt over
styremedlemmer og medlemmer i BSLL ligger på hjemmesiden under «Om oss»

Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og det
mobil nr. som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på samt endringer i
adresse. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.

Etter at årsmøtet er avsluttet, vil det bli anledning til å diskutere saker som kommer opp på
årsmøtet men som ikke er meldt inn i henhold til vedtektene. Dette kan være nyttig for styrets
arbeid gjennom det kommende året.

Vennlig hilsen

Buvasstølan sti- og løypelag

Magne Maurset

Styreleder