Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte og sosialt samvær

Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag Buvatn                           15. februar 2018.

PDF-versjon leses her

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 29. mars 2018 , kl. 14.00 på Engene
fjellstue.

Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 14.00.

Etter årsmøtet blir det enkel servering av kaffe og kaker samt påmelding og loddsalg til
Hugarhaugrennet. Gaver til lotteriet mottas med takk.

Årsmøtet skal behandle:

1. Foreningens årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent for 2019.
5. Vedta foreningens budsjett for 2018
6. Valg
a) leder for ett år
b) nestleder og styremedlemmer som er på valg for 2 år
c) revisor for ett år
d) valgkomite på 3 personer for ett år

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møtet. Sendes på
epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137.

Styret vil lage saksfremlegg og legge det ut på hjemmesiden vår på nettet www.buvatn.no senest
én uke før Årsmøtet. Informasjon vil også bli lagt ut på lagets side på Facebook. Sakspapirer blir
ikke sendt ut pr. post.

Oversikt over vedtekter, dokumenter fra tidligere årsmøter og styremøter, samt oversikt over
styremedlemmer og medlemmer i BSLL ligger på hjemmesiden under «Om oss»

Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og det
mobil nr. som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på samt endringer i
adresse. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.

Etter at årsmøtet er avsluttet, vil det bli anledning til å diskutere saker som kommer opp på
årsmøtet men som ikke er meldt inn i henhold til vedtektene. Dette kan være nyttig for styrets
arbeid gjennom det kommende året.

Vennlig hilsen

Buvasstølan sti- og løypelag

Magne Maurset

Styreleder

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *