Innkalling til årsmøte

Årsmøtet i Veglaget utsatt

Sakspapirene til Årsmøtet ligger her .  Pga covid – 19 pandemien er imidlertid årsmøtet utsatt på ubestemt tid.

Årsmøtet og svarfrist utsatt. Hugarhaugrennet avlyst.

På grunn av covid-19 pandemien er Årsmøtet i foreningen utsatt og alle arrangement i påsken avlyst. I tillegg er svarfristen for spørreundersøkelsen om nettilknytning som fulgte innkallingen til årsmøtet her, utsatt til 1. mai.  Det er svært viktig at så mange som mulig av foreningens medlemmer besvarer denne slik at styret og årsmøtet skal få et best mulig underlag for å beslutte om foreningen skal jobbe videre med denne saken eller ikke. Alle medlemmer oppfordres til å gjennomgå protokollen fra det ekstraordinære styremøtet her, da det der ligger informasjon om veien videre og mulige alternativer for gjennomføring av Årsmøtet.

 

Styret

INFO OM NETTILKNYTING

Orientering om arbeidet og beskrivelse av veien videre her  NB: Spørreundersøkelsen om saken, som ligger her, gjelder kun medlemmer av Buvasstølan sti og løypelag.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til Årsmøte i BSLL 09.04.2020

Innkalling til årsmøte i BSLL er nå sendt alle våre medlemmer.  Du finner innkallingen her.  Sammen med innkallingen er det også lagt ut informasjon om arbeidet med nettilknytning og en spørreundersøkelse blant våre medlemmer om dette.  Svarfristen for dette er 20. mars.  Innkallingen inneholder også en spørreundersøkelse om våre aktiviteter/tilstelning med muligheter for å melde seg på en kontaktliste. Vi håper på god respons på disse undersøkelsene da det er av stor betydning for veien videre i foreningen.