Innlegg avseo

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021 kan leses her.

Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21

Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21 kan leses her.

Klubbe

Innkalling til Årsmøte 2021 for veglaget.

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmelding 2020 Buvasstølan sti- og løypelag

Årsmelding 2020 Buvasstølan sti- og løypelag kan leses her.    

Klubbe

Innkalling til Årsmøte 12.Juni 2021

Årsmøte i BSLL gjennomføres 12.juni 2021 kl 15.00, på Buvatn brygge. (utsatt fra påsken grunnet Covid 19) Møtet avvikles sammen...

Velkommen til påskefjellet!

Det blir verken Hugarhaugrenn eller Årsmøte BSLL i påsken i år. På grunn av restriksjonene rundt pandemien er vi dessverre...

Informasjon om strømsaken

En arbeidsgruppe har uavhengig av sti- og løypelaget jobbet videre med nettilknytning i Nes Østmark. Informasjon om arbeidet finner du...

Nyttårshilsen fra lederen.

Nyttårshilsen fra lederen kan leses her.

Planer for nytt hytteområde ved Buvatn.

Tre grunneiere ved Buvatn har satt i gang planarbeid for utbygging av et større hyttefelt i lia ovenfor Buvatn. Varsel...

Protokoll fra styremøte i BSSL 2. Oktober 2020

Protokoll kan leses her.

1 2