Oppføringer av seo

Minneord etter Knut Idar Engene

Kjære Kikkan! Det var med vantro og sorg jeg i dag mottok budskapet om din bortgang. Jeg kjenner på et stort savn og en stigende uro over at en som har satt varige minner hos meg har gått bort så altfor tidlig! Fra jeg var liten gutt og var med min far som skulle flytte […]

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie,

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie, han skal holde: -Bagnvegen og Buvassvegen åpen hele vinteren. -Private veier som har avtale med Knut Andre blir brøyta alle helger. -Jul, vinterferie og påske blir det brøytet oftere, etter behov. Ønsker noen å ha mer brøyting må de kontakte Knut Andre Lie. Knut Andre Lie har telefon nr […]

Ny hytteby ved Buvatn,

Vi har hatt dette opp til behandling i styret og mener det er riktig å imøtekomme medlemmene som har engasjert seg og la de få inn dette som et debattinnlegg. Les vedlegg her. Ny hytteby ved Buvatn. Buvatn, Nes Østmark – detaljreguleringsplan – Sluttbehandling.

Innkalling til Årsmøte 14. April 2022 for veglaget.

Innkalling til årsmøte for 2021. Håper vi ser mange av dere i år etter flere år der vi ikke har kunne møttes på Engene Fjellstue. Veglaget starter årsmøtet kl. 1100 også følger BSLL på. Vel møtt 😊 Innkalling til årsmøte for 2021.